Search
vineri 20 octombrie 2017
  • :
  • :

Proiectul de Hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune spre dezbatere publică textul complet al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2018, însoțit de expunerea de motive nr. 2328/13.03.2017 a inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 2329/13.03.2017 întocmit de Serviciul Taxe si Impozite locale, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local

 

Oferta www.marcidesene.ro