Search
miercuri 22 noiembrie 2017
 • :
 • :

Hotărâri

Hotărâri anul 2017

Luna Aprilie:

 • Hotărârea nr. 23/29.04.2017 – Referitoare la modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare – epurare;
 • Hotărârea nr. 24/29.04.2017 – Referitoare la reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, în subordinea Cosiliului Local Mogoșești-Siret; Actualizare organigramă și număr de personal din cadrul S.V.S.U.;
 • Hotărârea nr.25/29.04.2017 – Referitoare la aprobarea utilizării temporare a unui teren degradat pe malul raului Siret pentru executarea unor activități de distrugere prin explozie a unor elemente de muniție de către U.M. 01405 Muncelu;

Luna Mai:

 • Hotărârea nr. 26/31.05.2017 – Referitoare la modificarea anexei 3-„Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mogoșești-Siret”, insușită prin HCL nr.14/1999 și aprobată prin HG nr.1354/2001;

Luna Iunie:

 • Hotărârea nr.27/30.06.2017 – Referitoare la privind introducerea în domeniul public a investiției „bunurilor aferente serviciilor publice de alimentare cu apa și canalizare” și punerea la dispoziție în vederea operării, administrării și exploatării în baza Contractului de delegare gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canlizare nr.48/14.07.2016, către S.C. APAVITAL S.A.;
 • Hotărârea nr.28/30.06.2017 – Referitoare la introducerea în domeniul public al unei părți din imobilul 592 care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE în domeniul public al comunei Mogoșești-Siret, județul Iași, și se declară din bun de interes public național în bun de interes public local;
 • Hotărârea nr.29/30.06.2017 – Referitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Luna Septembrie:

 • Hotărârea nr.42/27.09.2017 – Referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 604.730 lei;
 • Hotărârea nr.43/27.09.2017 – Referitoare la aprobarea actului adițional nr.2 la Documentul de Poziții privind Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din județul Iași” și mandatarea D-lui Primar Butnariu Damian pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. IAȘI;
 • Hotărârea nr.44/27.09.2017  – Referitoare la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public al comunei Mogoșești-Siret:
 • Hotărârea nr.45/27.09.2017 – Referitoare la alegerea președintelui de ședință;