Search
joi 20 iunie 2024
  • :
  • :

Asistența sociala

*** Alocaţia de stat pentru copii ***

 

Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

 

  1. a) 200lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
  2. b) 84lei, pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor.

 

Acte necesare

– Cerere tip utilizată in situaţia in care dosarul de alocaţie se depune in acelaşi timp cu cel de indemnizaţie:

– Cerere tip utilizată in situaţia in care se depune doar dosarul de alocaţie:

– Certificat naştere copil – original;

– B.I. / C.I. / C.I.P. pentru ambii parinţi – original;

– Certificat de căsătorie – original;

– Dosar;

– Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;

– în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

 

Observatii:

  1. Se pot completa şi alte tipizate, în funcţie de situaţie, fiind necesar să ne contactaţi telefonic sau la sediul primăriei pentru detalii.
  2. IMPORTANT – La depunerea dosarului este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

 

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

 

*** Alocaţia de stat pentru copiii născuţi în U.E. ***

 

– Certificat naştere copil – original

– Buletine /Carti identitate parinti – original

 Certificat de căsătorie – original;

– Dosar;

– Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar)

– Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

– Dacă părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au  fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.

– Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranţi vor depune documente justificative care să ateste adresa (adresa INS-Instituţia care plăteşte alocaţia în ţara/localitatea din statul membru U.E) şi numărul de asigurare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

 

***Alocaţia de stat pentru copiii născuţi în Republica Moldova***

 

– Certificat naştere copil – original

– Buletine /Carti identitate parinti – original

 Certificat de căsătorie – copie;

– Dosar;

– Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar)

– Adeverinţă de la Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

– Acordul celuilalt sot (declaraţie scrisă de mână), dupa modelul de mai jos.

 

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

 

Cetăţenii români din Republica Moldova vor ataşa la dosarul pentru alocaţie de stat acordul celuilalt soţ/soţie/partener, completat după următorul model:

 

DECLARATIE

Subsemnatul ________________________ , CNP:   _____________ , document de identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in: _____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ , in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de stat.

Nume si prenume: _____________________

Data:

Semnatura: ___________

 

 

Pentru copiii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi in UE şi Republica Moldova

 

Cetăţenii români cu copii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, vor ataşa la dosarul pentru solicitarea alocaţiei de stat o negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care beneficiază părinţii pentru copilul respectiv, în ţara în care acesta s-a născut.

Dacă nu este prezentată negaţia/adeverinţa menţionată mai sus, este necesară o anchetă socială la domiciliu, din care să rezulte că părintele solicitant/reprezentantul legal al copilului pentru alocaţia de stat locuieşte împreună cu copilul, în localitatea noastră.

 

Atenţie ! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură