Search
joi 20 iunie 2024
  • :
  • :

Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)

PRIMARIA COMUNEI MOGOSESTI-SIRET

JUDETUL IASI

            Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

(1)         Refuzul explicit sau tacit desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2)         Împotriva refuzului prevăzut la alin.(1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

Conform art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, reclamaţiile administrative ale persoanelor vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001sunt analizate de către Comisia constituită în acest sens.

(3)         Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Conform art.22 din Legea nr. 544/2001:

(1)      În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la Sectia de Contecios Administrativ a Tribunalului Iasi. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2)      Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3)      Hotărârea tribunalului este supusă recursului

(4)      Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5)      Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxe de timbru.

 

În fişierele ataşate găsiţi formularele tip pentru variantele de contestare.

 

anexa 4_formular tip cerere de informatii de interes public

anexa 5_model reclamatie administrativa

anexa 6_model reclamatie administrativa